Pomiary elektryczne Pabianice

Nasza firma Gromans oferuje nową usługę jaką są pomiary elektryczne. Do naszej oferty dodaliśmy taką usługę ponieważ jest ona związana bezpośrednio z Państwa bezpieczeństwem. Dysponujemy zapleczem personalnym oraz technicznym by świadczyć usługę pomiarów elektrycznych na terenie miasta Pabianice oraz w okolicach.

Korzyści jakie płyną z wykonania takiej usługi, są nie współmierne do strat jakie mogą Państwo ponieść w przypadku porażeniem prądowym, przepięciem w instalacji elektrycznej czy też pożaru spowodowanego zwarciem instalacji elektrycznej.

W przypadku przeprowadzenia pomiarów i posiadania protokołu z pomiarów elektrycznych (taki dokument jest wydawany przez naszą firmę), są Państwo chronieni w razie domagania się odszkodowania od ubezpieczyciela, gdy wydarzy się coś złego.

Jeśli w Twojej firmie, magazynie, lokalu użytkowym czy tez domu nie zostały dotąd przeprowadzone pomiary elektryczne, lub też nie posiadasz odpowiedniego protokołu, nie zwlekaj – skontaktuj się z naszą firmą.

Pomiary elektryczne pabianice

Zakres pomiarów elektrycznych

  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Pomiary i badania wyłączników różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemienia odgromowego – piorunochronnego
  • Badania uziemienia ochronnego

Bezpieczeństwo Twojej firmy naszym priorytetem.

Pamiętaj, reprezentujemy Twoją firmę przed takimi organami jak: PIP, Sanepid, ZUS, Urząd Skarbowy.