GROMANS Jakub Groman

Jesteśmy firmą istniejącą na rynku od 1 marca 1992 roku, pierwotnie jako Biuro Doradztwa d/s bezpieczeństwa i higieny pracy Andrzej Groman, a od 1 lipca 2013 roku jako GROMANS Jakub Groman.

Biuro rachunkowe, księgowość, BHP – Pabianice

Kompleksowa obsługa Waszej firmy w zakresie bezpieczeństwa pracy (BHP) zagwarantuje Waszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, natomiast pracodawcy zapewni poziom zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Wspomagamy również firmy w zakresie kadr i płac oraz księgowości. Obsługujemy firmy z Pabianic, Łodzi oraz okolic.

Naszym zadaniem jest maksymalnie podnieść poziom bezpieczeństwa w Waszej firmie przy minimalnym nakładzie czasowym i finansowym Waszego przedsiębiorstwa, dzięki usługom biura rachunkowego. Pamiętaj, bierzemy odpowiedzialność i reprezentujemy Twoją firmę przed takimi organami jak: PIP, Sanepid, ZUS. Gromans to profesjonalne biuro rachunkowe, które pomoże usprawnić działanie księgowo-finansowe firmy.

25 lat doświadczenia na rynku

Jesteśmy firmą istniejącą na rynku od 1 marca 1992 roku, pierwotnie jako Biuro Doradztwa d/s bezpieczeństwa i higieny pracy Andrzej Groman, a od 1 lipca 2013 roku jako GROMANS Jakub Groman.

Posiadamy status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w oparciu o wpis do Ewidencji Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Jesteśmy jednostką uprawnioną do prowadzenia szkoleń z dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004r z póź.zm /.

Kilkunastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług outsourcingowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kadr i płac pozwala nam profesjonalnie wywiązywać się z powierzanych zadań, a naszym klientom zapewnia bezpieczne warunki pracy dla pracowników, jak również minimalizację nakładów finansowych i czasowych na realizację obowiązków kadrowo-płacowych.

Oferta GROMANS

Kadry i Płace

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, umowy o pracę, rozwiązywanie umów o pracę, ewidencja czasu pracy)
 • Dokumentacja ZUS
 • Sporządzanie list płac
 • Reprezentowanie w czasie kontroli ZUS

BHP

Jesteśmy jednostką uprawnioną do prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiadamy status Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego w oparciu o wpis do Ewidencji Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach. Szkolenia BHP prowadzimy w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Księgowość

 • księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje ryczałtowe
 • rejestry VAT
 • ewidencje środków trwałych, wyposażenia

Ochrona przeciwpożarowa

Dlaczego ochrona przeciwpożarowa w firmie jest tak ważna? Jak nasza firma wspiera bezpieczeństwo p. poż w Waszych firmach? W naszej ofercie znajdą państwo:
 • legalizację gaśnic
 • sprzedaż sprzętu przeciwpożarowego

Pomiary elektryczne

 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Pomiary i badania wyłączników różnico-woprądowych
 • Pomiary rezystancji uziemienia odgromowego – piorunochronnego
 • Badania uziemienia ochronnego

Ochrona środowiska

Oferujemy usługi wymagane w firmach w ramach ochrony środowiska:

 • prowadzenie ewidencji odpadów
 • sporządzanie sprawozdań za odpady
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska

Bezpieczeństwo Twojej firmy naszym priorytetem.

Pamiętaj, reprezentujemy Twoją firmę przed takimi organami jak: PIP, Sanepid, ZUS, Urząd Skarbowy.