Szkolenia BHP Pabianice

Jesteśmy jednostką uprawnioną do prowadzenia szkoleń z dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z dnia 18 sierpnia 2004r z póź.zm/ Posiadamy status Niepublicznej Placówki Kształcenia
Ustawicznego w oparciu o wpis do Ewidencji Placówek Oświatowych Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Prowadzimy szkolenia BHP z zakresu:

  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.
  • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników zatrudnionych na inżynieryjno-technicznych.
  • Prowadzenia szkoleń okresowych dla pracodawców i kadry kierowniczej
Szkolenia prowadzimy zarówno w formie stacjonarnej, jak i e-learningowej.
Szkolenia prowadzimy również w języku angielskim i ukraińskim.

Nasza praca w zakresie BHP to m.in.:

  • ocena ryzyka zawodowego
  • outsourcing bhp
  • reprezentowanie przed organami kontroli PIP i SANEPID
  • współpraca z konserwatorami urządzeń p.pożarowych, instalacji elektrycznych

Jesteśmy partnerem kampanii https://www.healthy-workplaces.eu/pl

Bezpieczeństwo Twojej firmy naszym priorytetem.

Pamiętaj, reprezentujemy Twoją firmę przed takimi organami jak: PIP, Sanepid, ZUS, Urząd Skarbowy.